Sınavlar

Yazılı ve Performans Sınavları

• Bu sınavlar her ders için MEB’in belirlediği sayıda ( 2 sınavdan az olmamak kaydıyla) yapılır

• Sınav tarihleri bir ay öncesinden ilan edilir

• Sınavlar uygulandıktan en fazla on beş gün içerisinde değerlendirilerek öğrenci ve velilere bilgilendirmeler yapılır.

• I.dönem ve II.dönem yazılı ve performans notları (proje notları dahil edilerek) karne notları belirlenir.

 

TYT ve AYT Deneme Sınavları

• Deneme sınavları gerçek sınav formatında hazırlanarak TYT ve AYT puanlama sistemine göre değerlendirilir.

 

Konu Tarama Sınavları

• Her ay işlenen konulardan eksiklerin belirlenmesi için TYT ve AYT formatının içeriğinde fakat soru sayıları %50 olarak azaltılmış konu tarama sınavları uygulanır.

• Belirlenen konu eksiklikleri bizzat ders öğretmenleri tarafından zorunlu etütlerle tekrar edilerek tamamlanır.

 

Türkiye Geneli Sınavları

• Türkiye geneli sınavlarına öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Bu sınavlarla da geniş ölçekte öğrencilerimizin Türkiye geneli sıralamaları takip edilir.