Yaşam Becerileri Kazandırma

Uyum davranışı , insanların öğrendikleri dolayısı ile günlük yaşamda işlevde bulunabildikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin bütünüdür. Uyum davranışı alanları iletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, akademik işlevler, boş zamanlarını değerlendirme ve iş yaşamına yönelik becerilerden oluşmaktadır.