Çocuğum Sınava Hazırlanıyor

Ne Yapmalıyım

Türkiye eğitim sistemi açısından sınavlarla dolu bir ülkedir. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren eğitim sistemimizde var olan sınavlarla sürekli olarak karşılaşmaktadırlar. 

Bizler anne baba olarak artık var olan bu sınavlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmiş olmalı ve çocuklarımıza ona göre davranışlar sergilemeliyiz. Mevcut bulunan sınavlar bizim hayatımızda olağanüstü değişikliklere yol açmamalıdır. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye eğitim sisteminde var olan sınavlar ha-yatımızın bir parçasıdır. 

Anne – Baba olarak çocuklarımız sınava hazırlanırken;

 • Aile olarak normal yaşantımızı sürdürmeliyiz.
 • Endişeli, karamsar davranışlardan kaçınarak çocuğumuza gerginlik verecek davranışlarda bulunmamalıyız.
 • Çocuğumuzun deneme sınavları üzerinde yapacağımız olumlu veya olumsuz konuşmalar, çocuğumuz üzerinde gereksiz strese neden olacaktır. Böyle konuşmalardan kaçınmalıyız.
 • Çocuğumuzun yaptığı çalışmaları ona belli etmeden takip etmeli çalışmaları ile ilgili yorum yapmaktan kaçınmalıyız.   
 • Çocuğumuzun öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olmalıyız.
 • Çocuğumuzu başka öğrencilerle kıyaslamaktan kaçınmalıyız.
 • Çocuğumuza uygun bir çalışma ortamı hazırlamalıyız.
 • Çocuğumuzun yanında asla maddi ve manevi sıkıntıları konuşmamalıyız.
 • Belli aralıklarla mutlaka aile toplantıları yapmalı, çocuğumuzun düşüncelerini dinlemeli, onlara değer vermeliyiz.
 • Kendimizi çocuklarımızın yerine koymalı, içinde bulundukları durumu anlamaya çalışmalıyız.
 • Kontrolün sürekli sizde olduğunu onlara hissettirmeli ve takip edildiklerini bilmesini sağlamalıyız.

SINAV BAŞARISINDA  ANNE-BABANIN ROLÜ

Anne baba olmak dünyanın en zor rollerinden biridir, bu rolün ne bir eğitimi ne bir geliri ne de emekliliği vardır. Çocukların gelişim dönemlerine göre anne- babaların zorlandıkları anlar vardır. Bu dönemlerden belki de en önemlisi çocukların eğitim dönemidir. Eğitim denilince ilk akla gelen de sınavlardır. Ülkemizde çeşitli adlarla anı-lan (SBS, TYT-YKS, DGS, KPSS, ALES, KPDS vb.) sınavlar vardır. Sınava şeklen giren bir kişi olmasına rağmen sınava hazırlanan tüm aile fertleri de bu sınav sürecini yaşamakta maddi ve manevi olarak etkilenmektedirler. Öğrenciyle birlikte etkilenen anne-baba davranışlarıyla ve tutumlarıyla aynı zamanda öğrenciyi de etkilemektedir. Her anne-baba sınava hazırlanan çocuğuna destek olmak ister. Önemli olan doğru ve başarıyı artıracak destekte bulunmaktır. Hangi sınava girerse girsin bunun bir son olmadığını öğrencilere hissettirmek gerekir. 

Her annebaba çocuğu için doğru davranışlar sergiler. Bilerek hatalı davranmaz. Çocuklarının geleceği konusunda endişe duymak en doğal anne-baba duygusudur. Sınavlara yönelik anne-baba tutumu ve davranış-karı sınavlardaki başarıda son derece önemlidir. Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin de sınava karşı, öğrenciye karşı olumsuz tutumu öğrencinin de olumsuz duygular geliştirmesine yol açmaktadır. Aslında her anne-baba çocuğunun başarısı için çalışır. 

Sınava hazırlık bir takım oyunudur ve anne-baba bu takımın bir parçasıdır. Sınavlarda başarılı olmak öğrencinin sadece sınava hazırlanmasına, ders çalışmasına bağlı olmadığı gibi sınavlara hazırlamak sadece ders çalıştırmak da değildir. Moral ve motivasyon desteğinin de aile tarafından verilmesi gerekmektedir. Sınava hazırlık döne-mi öğrencilerin anne-babalarına en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir. Bu dönemde fazla mükemmeliyetçi bir tutum sergilenmemesi uygun olur. Sınavlarda başarılı olmanın yanında başarısız olmanın da sonuçlar arasında yer aldığı unutulmamalıdır. Çocukların ruh sağlığı hiçbir sınavdaki başarıya değiştirilemez. 

Anne-baba bazen sınava hazırlanmayı çocuğun sorumluluğundan alıp kendi sorumlulukları arasına katar. Unutul-mamalıdır ki sınava hazırlanma sorumluluğu sadece öğrenciye aittir. Ailenin yapması gereken sadece uygun şartları sağlamak ve onu sınav konusunda bilinçlendirmektir. Çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için uygun koşulları sağlamak anne-ba-banın görevidir. Anne-baba ne kadar destek olsa da sınava hazırlanmak öğrencinin görevidir.

Her bireyin yetenekleri ve kapasite-si farklıdır. Anne ve babalar çocukları arasındaki farkı daha iyi gözlemleye-bilirler. Anne-babalar öncelikle çocuklarını iyi tanımalılar ve onun kapasitesinin farkına varmalıdır. Öğrenciler arkadaşları, kardeşleri, akraba çocukları v.s ile kıyaslanmak istememektedirler. Aslında sadece öğrenciler değil kimse kıyaslanmaktan hoşlanmaz. Anne-babaların çocuklarını hırslandırmak, motive etmek amacıyla başkaları ile kıyaslamasının veya başkalarını örnek göstermesinin öğrenci için hiçbir motive edici özelliği yoktur. Çocukları olumsuz bir şekilde etiketlemek, hem başarısını düşürecek hem de aşağılanma, yetersizlik duygusunu artıracaktır.

Anne-baba sınavı kazanılması gereken bir savaş olarak görmemeli, üniversiteye girmek için bir araç olduğunu unutmamalıdır. Bu şekilde davranırsa çocuk daha güvenli bir şekilde sınava hazırlanacaktır.

Kaygı bulaşıcı bir durumdur, hızla yayılır. Aile bireylerinden herhangi birinin kaygısı arttığında diğerleri de bundan etkilenecektir. Anne-baba ne kadar kaygılı ise öğrenci de en az o kadar kaygılı olacaktır. Anne-babanın sınava hazırlık sürecinde mantıklı düşünmesi, kaygısını kontrol altına alması gerekir.