Amacımız

Amacımız

Çağdaş eğitim sistemini benimseyen, teknolojik alt yapısı ve donanımı ile ilgili kaynaklarına hızla ulaşabilen, kendi geçmişinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, eğitimin etik değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek, günümüz rekabetçi dünyasında gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır.