Kariyer Planlaması

Kariyer planlama hizmetlerinin yalnızca iş arama süreciyle ilgili olduğu şeklinde bir düşünce vardır. İş aramaya başlamadan önce öğrencilerin geleceklerini planlamaları için yapmaları gereken çok şey vardır.

Kariyer planlaması konusunda Yöntem Temel Liselerinde “Kişisel gelişim ve liderlik modeli” ile öğrencinin zeka tipi ve öğrenme modeli saptanarak, kişiye özel çalışma ve destek programı uygulanır. Öğrencilerimiz bizim için benzersiz ve çok değerlidir. Bu sebeple her öğrencimizi sürekli izler ve destekleriz. Her öğrenciyi rehber öğretmen dışında, ayrıca sürekli koç öğretmeni tarafından izler ve destekleriz. Koç öğretmen, öğrencinin okula kayıt anından mezuniyetine kadar akademik, kültürel ve sosyal gelişiminden sorumludur.

Her bir öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklıdır. Öğrencilerin eğitimlerinin ister ilk ister son döneminde, kariyer hedefleri belli ya da belirsiz olsun kariyer planlama merkezine gelmeleri kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olacaktır. Kariyer Planlama Merkezi görevlileri kariyer hedeflerinin belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşmalarında atılacak adımlarda öğrenci ve mezunlara yardımcı olacaktır.