Öğrenci Takibi

• Okulumuzda her sınıfın danışman öğretmeni vardır.

• Danışman öğretmenler her ayın son haftası grubundaki öğrencilerin velilerini tek tek arayarak danışman öğretmen görüş formunu doldurur.

• Danışman öğretmen görüş formları rehberlik servisinde incelenerek tespit edilen sorunlar okul müdürlüğüyle paylaşılarak çözüm üretme çalışmaları yapılır.(öğrenci görüşmeleri, öğretmen ve veli görüşmeleri vb.)

• Öğrencilerin devam-devamsızlık bilgilendirmeleri günlük olarak velilerimize mesaj yöntemiyle gönderilir.

• Öğrencilerimizin ödev kontrolleri bizzat ders öğretmenleri tarafından yapılarak gerekli bilgilendirmeler danışman öğretmenlere ve rehberlik servisine yapılır. Rehberlik servisi bilgilendirmeleri okul müdürüyle paylaşarak gerekli çalışmalar işbirliği içerisinde yürütülür.

• Sınav sonuçları, etüt programları, özel çalışmalar internet sitesi üzerinde takip edilebilir. Bu çalışmaların bildirimleri ayrıca mesaj olarak velilere yapılır.

VELİ GÖRÜŞME GÜNLERİ

• Velilerimiz öğretmenlerimizle görüşme günlerinde (derslerinin en az olduğu nöbet günlerinde) görüşmelerini yapabilirler.

• Öğretmen-Veli görüşme günleri internet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.

• Diğer görüşmeler sekreterlikten randevu yoluyla gerçekleştirilecektir.

• Danışman öğretmenler her ayın son haftası velileriyle görüşmeler yapacaktır.

• Tüm görüşmeler öğrenciyi takip anlamında kayıt altına alınacaktır.