Temel Lise Nedir?

13 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı kanun ve 7 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak ortaöğretim düzeyinde eğitim verecek liseler Temel Lise olarak adlandırılmıştır.

Temel Lise programı , üniversiteye hazırlık eğitimi veren özel dershanelerin, yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini, sistemin içinde kullanmalarını sağlayacak bir dönüşüm projesidir. Bunun için biz dershanelerimizden liseye dönüşen ve Temel Lise ders programı uygulayacak okullarımızı Temel Lise olarak isimlendirmeyi uygun bulduk.

Kamu okullarındaki kalabalık sınıflar ve fiziki alan sıkıntılarının yanı sıra okullardaki sosyolojik etkenler ve yüksek fiyat politikasının yeni bir okul türü olan Temel Liseler, sistemin tercih edilen okul türü yapacağını düşünüyoruz. Temel Liseleri çağdaş eğitim anlayışı, bire bir başarı takibi ve rehberlik ilgisi, zengin, sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olanaklarıyla öğrencilerin bir üst okula erişmesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda hazırlanmıştır. Tüm bunları yaparken sınıf mevcutları makul sayıda tutulacak, aynı zamanda erişebilir ve kolaylıkla ödenebilir ücret politikası ile velilerin yükünü hafifletecektir.

Yöntem Temel Liseleri eğitim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi, kaliteli kadrosu ve profesyonel yönetimi, bilimsel eğitim anlayışı yanı sıra herkesin yararlanabileceği fiyat politikası ile her kesimden öğrenciye uygun bir sistem sunmaktadır.

Yöntemimize güvenenlere layık olmaya devam edeceğiz..