Veli Bilgilendirme

• Velilerimiz öğretmenlerimizle görüşme günlerinde (derslerinin en az olduğu nöbet günlerinde) görüşmelerini yapabilirler.

• Öğretmen-Veli görüşme günleri internet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.

• Diğer görüşmeler sekreterlikten randevu yoluyla gerçekleştirilecektir.

• Danışman öğretmenler her ayın son haftası velileriyle görüşmeler yapacaktır.

• Tüm görüşmeler öğrenciyi takip anlamında kayıt altına alınacaktır.